header


بــرام آرامــش مـحـضــی ، کـنــارت خـسـتـگی خــوبـه . . .

بــرام آرامــش مـحـضــی ، کـنــارت خـسـتـگی خــوبـه . . .

8201507251

بــرام آرامــش مـحـضــی ، کـنــارت خـسـتـگی خــوبـه . . .

نـبـاشـی نــاخـوشــم بــا تــو چـقـدر وابـسـتـگی خـوبـه . . .

تـمــوم دلـخـوشـیـم ایـنـه ، کـه دلـخـواهــت مـهــیـا شـه . . .

هـمیـن کـه آخـر حـرفـات ، بـگی باشـه ؟ بـگـم بـاشـه . . .

مـیـونـم بـا هـمـه خـوبـه ، تـا وقـتی بـا تــو مـانـوسـم . . .

هـمیـشـه بـعـد دیـدارت ؛ خــدا رو سـفـت مـی بـوسـم . . .

چــه خـوبـه گـاهـی نـاغـافـل ، مـیـای چـشمـامـو می بـنـدی . . .

چـه خـوبـه مـوقـع رفـتـن ، مـیـری ، می خـونـی ، مـی خـنـدی . . .

شـعــار دوری و دوسـتـی دنـیــا ، از حــسـودیـشــه . . .

آدم بـا بــودن عـشـقـش ، بــازم عــاشــق تــرش مـیـشــه . . .

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b