header


تعبیر خواب درخت بلوط

تعبیر خواب درخت بلوط

توجه: این مطالب (یعنی تعابیر خواب ها) از اینترنت جمع آوری شده است و مسئولیت و عواقب هرگونه استفاده از مطالب به عهده خودتان است.

تعبیر دیدن درخت بلوط در خواب، دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش.

۱ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب، علامت آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود.

۲ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب، نشانه ی پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا است.

۳ـ دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب، علامت روبرو شدن با حوادثی ناگهانی و تکان دهنده است.

۴ـ دیدن درخت بلوط برای افرادی که مجرد هستند، نشانه ی آن است که به زودی با شرایطی مساعد ازدواج خواهند کرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b