header


فروش اقساطی دنا

جزئیات پیش فروش خودرو دنا در سال ۹۴


خودرو دنا

شرایط پیش فروش عادی خودرو دنا از امروز شنبه ۲ خرداد ۹۴ از ساعت ۱۴ در سایت ایران خودرو طبق جدولی که در این مطلب قرار دارد ارائه خواهد شد.

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم خودروی دنا می رساند، با توجه به برنامه ریزی ھای صورت گرفته در راستای تامین خواسته ھای مشتریان، دور جدید عرضه خودروی دنا از امروز فراھم شده است.

شرایط و توضیحات بخشنامه پیش فروش دنا :

۱- سود مشارکت در این بخشنامه ۱۸ درصد سالیانه و حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

۲- سود مشارکت در صورت انصراف ۱۶ درصد سالیانه و حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

۳- در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماھانه ( ۱۲ درصد سالیانه) پرداخت می شود.

زمان فعال سازی این بخشنامه امروز ساعت ۱۴ مورخ ۹۴/۰۳/۰۲ می باشد.

شرایط پیش فروش عادی خودرو دنا از امروز شنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۹۴ رأس ساعت ۱۴ در سایت ایران خودرو به شرح جدول ذیل برقرار خواهد شد.

جدول پیش فروش دنا

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b