دانش و فن آوری

تحقیقات نشان می دهد که بعد از مرگ، مغز می فهمد که شما مرده اید! – روزیاتو – کار اینترنتی

آیا تابحال با خود فکر کرده اید که پس از مرگ چه اتفاقی برای شما رخ می دهد؟ شاید شما هم صحبت های کسانی که مرده و سپس زنده شده اند را شنیده باشید که معمولاً می گویند نوری را در انتهای یک تونل طولانی دیده اند

Read More »