header


تکه شدن دختر جوان در دستگاه

«اسوتلانا رُزالینا»، زن ۲۴ ساله روسی که در یک کارخانه شکلات سازی کار می کرد، پس از آنکه تلفن همراهش در همزن صنعتی افتاد، برای برداشتن آن به داخل این دستگاه سقوط کرد؛ اما نتوانست از آن خارج شود.

یکی از منابع محلی در این خصوص گفت:این زن بینوا کاملا در دستگاه غول پیکر همزن صنعتی قیمه قیمه شده بود و تنها پاهای وی قابل تشخیص بود. برخی گزارش ها نیز حاکی از آن است که اسوتلانا رُزالینا در حالی که کیسه مواد اولیه شکلات را در دستگاه همزن خالی می کرد، به درون آن افتاده است. او مادر دو کودک زیر پنج سال بود.

 تصاویر قربانی مرگ وحشتناک در کارخانه شکلات سازی

مرگ وحشتناک

مرگ وحشتناک مادر جوان هنگام استفاده از موبایل

مرگ وحشتناک
مرگ وحشتناک

مرگ وحشتناک زن جوان روسی هنگام کار در کارخانه

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b